Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable 14.24.28127

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable 14.24.28127

Microsoft – Commercial –
ra khỏi 7 phiếu
5 Stars User Rating

Tổng quan

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable là một Commercial phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.775 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable là 14.24.28127, phát hành vào ngày 20/07/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 18/11/2013.

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable!

Cài đặt

người sử dụng 4.775 UpdateStar có Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Microsoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại